AFFÄREN

År 1902 byggde A-G Karlsson huset. Hagströms lanthandel 1920-talet


 Vid landsvägen under Åsens lummiga grönska ligger lanthandeln i Östad by med hästestång och silletunna utanför. Det är 20-talet och bilismen är antågande. En automobil är framkörd för tankning. Det sker med självfall från bensinfatet på stenmuren vid landsvägskanten


Hagströms lanthandel 1949


Affären startade år 1905. Stig Hagströms Dodge, årsmodell 1937, utanför ägarens affär

Foto: Henrik Gustavsson

Foto: Jan Hagström

Affärens utemagasin

Där förvarades allt från fotogen, sill, olja, spik m.m.

År 1993

Byggdes affären om, det gamla magasinet revs, och affären fick då större lokal plus källare.

Foto och text: Thomas Svensson