MILSTENEN

Foto: Thomas Svensson


Milstenen är placerad vid jättagården efter väg 190 i södra delen av Östad