FORNMINNE


 Denna gravanläggning som du nu står framför är en stensättning. Stensättning är benämning på vår vanligaste gravform från förhistorisk tid. De är oftast runda, men även tresidiga, kvadratiska och rektangulära former förekommer.


De äldsta stensättningarna är vanligen låga med markerad mitt- eller kantstenar. Mer välvda är de under den yngre järnåldern.GPS

x 6427551 y 1295624 

x 6427527 y 1295619


Foto: Thomas Svensson

Bildbehandling: Thomas Svensson

Text:


Tryck även på flikarna över bilderna


 Resta stenar markerar gravar från järnåldern.

De döda har vanligen bränts på bål, varefter de

brända benen placerades i lerkärl eller i harts-

tätande träaskar. Med sig i graven fick de döda

personliga tillhörigheter, som smycken och

redskap. Över hålet har sedan stenen rests.


Under järnåldern var jordbruk och boskaps-

skötsel de viktigaste näringarna, och man

föredrog lätt dränerade jordar till åkerbruket.

Gravfälten var gravplatser för befolkningen på

en närliggande gård. Ofta ligger de nuvarande

gårdarna på ungefär samma plats som på

järnåldern.


GPS

x 6427579 y 1295627


Foto: Thomas Svensson

Bildbehandling: Thomas Svensson

Text: