MJÖLKBORDET

Foto: Thomas Svensson


Mjölkbordet är renoverat, ligger efter väg 190 vid Jättagården i södra delen av Östad by.Det gamla mjölkabored (Andersson) - 2:15


Ja´ begav mig en vacker da´ te´ min gamla kära hembygd

Körde förbi den gamla eken där ja´ i min ungdom to´ Jeppa-Hannas dygd

Men längre framåt vägen te´ min glädje ja´ fick se

Att de´ gamla mjölkabored de´ sto´ kvar fast litta´ på sne´


Precis som i svunna da´r så sto´ de´ gamla mjölkabored kvar

Å allihop!

Precis som i svunna da´r så sto´ de´ gamla mjölkabored kvar


Jo, se förr i ti´n så va´ mjölkabored en redi´ samlingsplats

Där sto´ Drängen i svängen o Tosinga-Bo o Jöns o Sme´a-Mats

O då på lördakvällen to´ dom väl en och annan jög

För o sen ge sig ud o jaga fruntimmer som te´ nattamadrasser dög


Precis som i svunna da´r.........


Men tidens tand den nöter o sliter o ger sår

O de´ rödna mjölkabored faller nock ihop te´ nästa år

Men vissa saker e´ för evigt, ja de´ måste ni förstå

O i mitt hjärta kommer alltid ett gammalt mjölkabor o stå


Precis som i svunna da´r så står de´ gamla mjölkabored kvar

Å allihop!

Precis som i svunna da´r så står de´ gamla mjölkabored kvar

Å en gång till!

Precis som i svunna da´r så står de´ gamla mjölkabored kvar