SLU

Östad Bygdegård 1943


 Riksmarschen genomfördes inte som nu för tiden i cancerfondens regi, utan arrangerades av Svenska Gångförbundet. Då gick man marschen, för som det står i dåtidens skrifter, ”stärka den svenska värnkraften under ofärdsåren” det vill säga öka svenskarnas kämpande under andra världskriget.


 Intresset för marschen var stort och städer och byar tävlade mot varandra. Startavgiften var 25 öre och det märke som deltagarna kunde köpa som bevis för att de gåt´ Riksmarschen kostade en krona. Pengarna gick till olika humanitära och idrottsliga ändamål.SLU-lokalen Omkring 1946


1946

Gamla dansbanan i parken på Huvden


SLU, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, i dag Centerns Ungdomsförbund, har här haft en kabaré med försäljning. Flickan i blommig kjol är Ruth Johansson, Brogården, Sjövik. I blommig klänning ses Ingrid Johansson, en kusin till Ruth Johansson, från Lyckorna i Bohuslän. Den vita klänningen bärs av Ingrid Gustavsson, Vråna, Sjövik. Danserna i parken på Huvden var ett mycket populärt nöje med deltagare från när och fjärran. Ett stiligt inslag utgjordes av alla fina segelbåtar från Alingsås, vilka ankrade upp nedanför den så kallade branten öster om dansbanan. I slutet av 40-talet byggdes en ny och mycket större dansbana på den gamlas plats. Den nya banan revs 1957, då den blivit riskabel på grund av röta. Publiken drog sig då i stället till bl a Granvattnet och folkparken i Alingsås