GÄSTGIVERI

1895-ca


Östad gästgiveri bredvid bygatan omkring 1890-talets början. Huset står kvar än i dag. Skylten som sitter på väggen är bevarad. Bilden på personerna kan vara följande. På farstutrappan Frida Rydbom som liten,  troligen med far och morföräldrar. Framför huset står Johannes och Augusta, med 3 av sönerna Karl-Erik, Axel, Gustav, Ellen och Ester var inte födda. Ladugården har störar på taket, som håller halmen på plats. Stengärdsgård på båda sidor av stigen med bomstörar för kreaturen. Bakom huset ser vi Vålås, samt prästegårds gärde. Huset byggdes 1855 vid skiftet av Östad by.