PRÄSTGÅRDEN


ÖSTAD PRÄSTGÅRD


 Prästgård och pastorexpedition. Anläggningens huvudbyggnad uppfördes 1907, med en s.k. salsbyggnads planlösning. Byggnaden har genomgått mindre förändringar men har bibelhållit sin ursprungliga karaktär. I övrigt finns ett välbevarat brygghus/vagnsbod samt en f.d. svinstia, numera garage, vilka båda enligt uppgift är samtida med huvudbyggnaden. Till fastigheten hör ett garage kombinerat med kontor för kyrkvaktmästaren, tillkommet under senare tid samt ett garage med källare i betong från 1940 talet.


ÖSTAD PRÄSTGÅRDS ARRENDATOR 1920


Gerda Johansson f Bengtsson från Kärret, med sonen Erik f omkring 1910. Gerda blev änka tidigt

Jag och min bror


Tjuren på Prästgården