JORDKÄLLAREN

Foto: Thomas Svensson


Jordkällaren ligger efter väg 190 vid Jättagården i södra delen av Östad