BRINKESVEDJAN

BRINKESVEDJAN

Utanför torpet sitter Inga-Lena Svensson, brevid står dotten Kristina-Maria Andersson. Backstugusitterska