BURS KISTA


BURS KISTA

57,928014- 12,391255


NORR OM ÖSTAD SKOLA LIGGER DETTA STENRÖSE


Röset går ända fram till Räfsbovägen. Skogen skymde detta fält innan stormen Gudrun fick makten


Foto och text: Thomas Svensson