HISTORISK ÖVERSIKT

Historisk översikt över Östad


ÄLDRE STENÅLDER

Ingen fast bosättning. Nomadiserande jägare och fiskare. ungf. 700 f. Kr.

boplatsfynd anses vara från tillfälliga boplatser, belägna vid Mjörn.


YNGRE STENÅLDER Ungf

2500 f. Kr. förmodas boskapsskötande och jordbrukande människor ha slagit sig ner här.


MITTEN AV 1100-talet

Ekonomiskt oberoende jordägare etablerar sig en bondebygd växer fram.


1300-talet 

Hinsby medeltids by i Östad låg efter sjön mjörn

Farsoter1350-1450 Grunden läggs till bondebygdens välstånd


SLUTET AV MEDELTIDEN

1571 Älvsborgs lösen Östads befolkning välsituerad.  54 taxerade bönder. 39 oxar. 188 kor.


 1600-talet Jordbruk i stagnation

Krigsplundring 1621-års boskapslängd

I Östad finns  274 kor, 15 hästar, 37 ston, 6 fålar, 2 tjurar


1700-talet Utvecklingsoptimism

Rothoff på Östad Säteri 1724-1787

Framstegsiver. 1767 var det 624 invånare i Östad


1800-talet Storskiftet i Östad By 1804

 

Organisation: Östads första kyrkoråd 1817

Sockenmagasinet 1824

Fattigvårdsinstruktioner 1822

Laga skiftet 1855

Barnmorska anställs 1874

Skolbygge 1849


1900-talet Tillfälliga sjukstugor

Brunnsbacken 1905

Österäng         1906